Det är inte tillräckligt att kunna ta bra fotografier för att kunna försörja sig som fotograf. Det räcker med att titta på Instagram för att snabbt förstå att det finns en uppsjö av otroligt skickliga fotografer. Få av dessa lyckas emellertid tjäna sitt levebröd som professionella fotografer. För de flesta är fotograferingen en hobby eller en bisyssla som i bästa fall genererar en liten sidoinkomst. För många är det tillräckligt om inkomsterna från fotograferingen täcker kostnaderna för de löpande inköpen av ny utrustning.

Viktigt att profilera sig

Den som vill kunna försörja sig helt och hållet som fotograf måste även vara skicklig på marknadsföring. Med marknadsföring avses inte enbart att löpande publicera fotografier på Instagram, det krävs betydligt mer än så. Det är viktigt att profilera sig och till exempel begränsa sig till en viss inriktning som till exempel landskapsfotograf, konsertfotograf eller sportfotograf. Även hur fotografierna redigeras är en viktig komponent för att lyckas som fotograf. En besökare till Instagramkontot eller hemsidan ska mötas av en enhetlig och personlig stil på fotografierna.

Den visuella delen av det personliga varumärket

Som fotograf har man ett personligt varumärke och det är viktigt att detta kommuniceras på ett enhetligt sätt. En god idé är att anlita en professionell designbyrå för att få hjälp med utformningen av till exempel logotyp, visitkort och hemsida för att endast nämna några exempel. Det finns dessutom mycket bra designbyråer, som endast är tillgängliga via internet, där det är möjligt att få snabb och professionell hjälp till en lägre kostnad än de traditionella designbyråerna.

Långt och enträget arbete lönar sig

Den kanske viktigaste egenskapen för att lyckas som professionell fotograf är att aldrig ge upp. De flesta professionella fotografer har kämpat under många år innan det har varit möjligt för dem att plocka ut regelbunden lön från sina verksamheter. Det gäller oavsett om fotograferna heter David Yarrow, Karl Taylor eller Annie Leibovitz. De kämpade samtliga under många år med sina kameror, innan de kunde betrakta sig som professionella fotografer med en regelbunden inkomst. Den som har ambitionen att försörja sig på sin fotografering måste vara beredd på att det kan ta ett antal år innan man är framme vid målet.