Att du är en skicklig fotograf är tyvärr inte tillräckligt för att du ska kunna försörja dig som fotograf. Vill du lyckas ekonomiskt som fotograf måste du även behärska andra områden, framför allt marknadsföring. Det har inte någon betydelse om du är en skicklig fotograf om inte någon känner till din begåvning som fotograf och du dessutom lyckas sälja in dig själv. De flesta yrkesverksamma fotografer lägger därför ner betydande resurser på att marknadsföra sig själva och sin verksamhet.

Det första steget när du ska börja att marknadsföra dig som fotograf är att välja en nisch, det vill säga en viss typ av fotografering. Som exempel kan nämnas porträttfotografering eller landskapsfotografering som båda är mycket populära inriktningar inom den fotografiska världen.

Problemet med denna typ av inriktning, om du vill kunna försörja dig som fotograf, är att konkurrensens är mycket hård. Det fullständigt kryllar av skickliga fotografer inom den här typen av nischer. Du har därför större möjligheter att lyckas om du väljer en annan och mindre nisch och du kommer i det följande att få ett par exempel på olika specialiseringar som du kan välja.

Kommersiell industrifotografering

Ett relativt okänt område inom reklamfotograferingen är kommersiell industrifotografering. Enkelt förklarat specialiserar du dig på att fotografera olika typer av industriprodukter som till exempel förpackningsmaskiner och andra typer av maskiner.

Ett typiskt uppdrag består i att fotografera en ny packmaskin eller motsvarande som ett företag vill presentera på sin webbplats eller i en produktbroschyr. Uppdragets komplexitet ska inte underskattas. Det krävs stor yrkesskicklighet att fotografera en packmaskin på ett sätt som medför att fotografiet sedan fångar de presumtiva kundernas intresse.

Matfotografering

En annan intressant och lukrativ nisch är matfotografering, vilket är något som alla restauranger och matproducenter använder sig av. Alla som någon gång har fotograferat mat i någon form är väl medvetna om att maten oftast ser betydligt mer aptitlig ut i verkligheten jämfört med på fotografiet.

Att fotografera mat och dryck som får det att vattnas i munnen är en konst som kräver både skicklighet och erfarenhet. Nyckeln till att lyckas med själva fotograferingen är att använda sig av rätt ljus i förening med olika tillbehör som förstärker matens utseende. Det är till exempel inte ovanligt med olika typer av vätskor som gör att maten får en bättre lyster och nästan ger intryck av att skina på fotografierna.

Vattenfotograf

Som vattenfotograf fotograferar du helt enkelt vad som finns under vattnet. Detta är en typ av fotografering som används av allt från företag som säljer fisk till myndigheter som behöver underlag för att kunna fatta beslut med anknytning till miljön. Det är få fotografer som behärskar denna typ av fotografering då den kräver inköp av särskild och dyr fotoutrustning. Detta medför att konkurrensen är begränsad och att det är relativt enkelt för dig att hitta uppdrag som dessutom är välbetalda.