Fotografier hjälper oss att minnas och det har blivit självklart att dokumentera allt som händer, både privat och stora världshändelser. Ordet fotografi kommer från grekiskans phos som betyder ljus och graphein som betyder skriva, alltså att skriva med ljus. Kameran fångar ljuset och bilden kan sedan kopieras på papper. Det första bevarade fotografiet togs av Nicéphore Niepce som tillsammans med Daguerre utvecklade daggerotypin, den första användbara fotografimetoden. Efter det har fototekniken utvecklats enormt, med både kameror och fotokopiering. Först användes olika slags plåtar innan rullfilmen av celluloid uppfanns i slutet av 1800-talet. Foto blev något alla kunde ägna sig åt. Under 1990-talet kom de första digitalkamerorna där bilden lagras på ett minneskort istället för film, och de har nästan helt konkurrerat ut kameror med film. Idag använder dock de flesta den smarta mobilen när de fotograferar. Det är enkelt eftersom mobilen alltid är med och den ger bra bilder.

Fotografier i olika sammanhang

När fotograferingen utvecklades fann man snabbt många användningsområden, både konstnärligt och för att dokumentera. Det finns många olika typer av fotografi, till exempel press och journalistik, reklam, porträtt, djur, natur och sport. Företag vill gärna använda foton när de presenterar sig och även ge presenter med sin logotyp på. Hos https://medtryck.com/ hittar du ett stort utbud av snygga profilprodukter för alla tillfällen, såsom pennor, muggar, kläder, paraplyer och mycket mer. Fotografier är också mycket viktiga för privatpersoner. Med bilderna bevaras ett visst tillfälle för eftervärlden och man kan minnas personer, miljöer och stämningar. Kameran är med vid högtider men även i vardagslivet. Sedan vill man även visa upp bilderna på ett inbjudande sätt. Ett traditionellt album med pappersbilder fungerar bra, men numera kan man även lätt beställa personliga fotoböcker på nätet. De finns i många olika utföranden och blir ett fint minne.