För att få till en riktigt snygg bild krävs det ofta lite eftertanke när det gäller bildens komposition. Hur ska bilden vara uppbyggd? Vilka komponenter ska vara med? Vad ska vara i centrum? Det finns många frågor att ställa sig. Här följer några råd kring hur man som fotograf kan tänka för att på ett enkelt sätt få till snygga bilder.

Det finns en gyllene regel när det gäller balans i bilder. Den mest kända är den så kallade tredjedelsregeln, eller gyllene snittet. Den går ut på att man tänker sig ett rutnät av nio rutor över bilden. Där linjerna i rutmönstret möts vill man ha sitt motiv. Placerar man bildens viktigaste del på just ett av kryssen så kommer bilden automatiskt att kännas balanserad.

I vissa kameror kan du se detta rutnät i sökaren och kan då enkelt ta hjälp av det, medan andra inte har den funktionen och du får använda fantasin istället. Det viktigaste behöver absolut inte placeras i bildens mitt.

En annan sak som är viktig att tänka på är hur du placerar och vinklar horisonten. Om du ser till att den är rak så kommer bilden att upplevas mer harmonisk än om den är lite sned. Vill du ha en sned horisont så se gärna till att den är ordentligt på sniskan, då kan ingen tro att du bara är ostadig på handen och det kan dessutom bli riktigt snyggt.

När du står där med kameran i handen och ska komponera din bild så tänk gärna igenom motivet en extra gång. Finns det något du kan placera i förgrunden eller bakgrunden? Ska bilden tas rakt framifrån, uppifrån eller kanske nerifrån? Olika vinklar ger olika effekt på bilden. En mäktig person fotas ofta underifrån, medan en utsatt och liten människa oftare porträtteras ovanifrån.

Är det en person som ska fotas så låt den inte ha för mycket luft över huvudet, då kan det se ut som att personen håller på att ramla ut ur bilden. Är det flera personer som ska fotas tillsammans så försök få dem att stå så nära varandra som möjligt, förutsatt att det är en sådan familjär stämning man vill åt. Se också gärna till att tänka till hur personernas olika längder och kroppsformer fungerar tillsammans. Om du vill ha en balanserad bild så placera gärna personerna så att alla framställs på sitt bästa sätt.