Instagramfoton för influerare

Termen influerare kommer från engelskans “influencer”, det vill säga en påverkare. Framväxten av sociala medier har gjort att influerares marknadsföring ökat mycket. Som namnet antyder är en influerare en person som är aktiv i sociala medier och bloggar för att påverka följare inom gemensamma intressen. Det finns många fördelar finns med den typ av professionell […]

Read More