Fotografier bevarar ögonblick för framtiden

Fotografier hjälper oss att minnas och det har blivit självklart att dokumentera allt som händer, både privat och stora världshändelser. Ordet fotografi kommer från grekiskans phos som betyder ljus och graphein som betyder skriva, alltså att skriva med ljus. Kameran fångar ljuset och bilden kan sedan kopieras på papper. Det första bevarade fotografiet togs av […]

Read More