Välj en smal nisch för att lyckas som fotograf

Att du är en skicklig fotograf är tyvärr inte tillräckligt för att du ska kunna försörja dig som fotograf. Vill du lyckas ekonomiskt som fotograf måste du även behärska andra områden, framför allt marknadsföring. Det har inte någon betydelse om du är en skicklig fotograf om inte någon känner till din begåvning som fotograf och […]

Read More